fbpx
Driftsvilkår

for alle våre tjenester

I Digipos driftsavtale for nettside & nettbutikkplattformer inkluderes det:

 • Serverdrift og webhotell på optimaliserte wordpress / woocommerce servere
 • Gode sikkerhets og backuprutiner er ivaretatt.
 • Opp til 10GB lagringskapasitet på server.
  ved overstigning av maks lagringsplass, vil lagringskapasiteten automatisk utvides til 30GB uten forvarsel, med en ekstra kostnad på 200,- pr. mnd. eks. moms.
 • Oppdatering av alle nødvendige oppdateringer for dine plugins og din plattform.
 • Kontinuerlig optimalisering av hastighet.
 • Support for tekniske feilsituasjoner.
 • Support for anbefalt EDI system.
 • Support for Digipos fraktavtale.
 • Bistand til tekniske og visuelle oppdateringer inntil 1 time pr. innsendte oppdrag.

Avtalens oppstart

Digipos tjenester kan inneholde både lisenser, avtaler og arbeid. Når lanseringsdato er avtalt med kunde, vil Digipos iverksette det som er nødvendig for tjenestens innhold. Fakturering av avtalen vil derfor starte seneste en måned etter den avtale dagen for lansering, med mindre forsinkelsen skyldes forhold fra Digipos sin side.

 Vilkår service & support

Support & serviceavtalen omfatter hjelp og bistand i forbindelse med problemer og veiledning i levert E-Handels tjeneste. Tjenesten driftes med telefonsupport og fjernsupport på avtalte kanaler.

Åpningstider:
Det leveres supporttjeneste mandag til fredag mellom 08:00 til 16:00 utenom helligdager.

Responstid:
Responstid for alle våre tjenester er innen 8 arbeidstimer (Man-Fre) etter at supportsak er innmeldt til avtalte kanaler til Digipos.

Backup tjeneste:
Inkludert i tjenesten tas det automatisk backup av dine data i våre benyttede servermiljø, med rennundans for å ivareta dine data sikkert.

Tjenester / produkter som IKKE omfattes av supportavtale:

 • Regnskapsrelatert arbeid og bistand.
 • Support for hardware og software som ikke er levert av Digipos.
 • Jobb / endringsarbeid av kundens vare eller kundedata.
 • Endring og/eller opprydningsarbeid på visuelle eller tekniske elementer av typen feil, som enten kunde eller annen 3. part har stått for selv.
 • Import av kunde og eller varelister i etterkant av leveranse og oppstart.
 • Bistand til tekniske og visuelle oppdateringer over 1 time pr. innsendte oppdrag.

Kundens forpliktelser
Digipos krever at kunden holder systemet og eget personale oppdatert på følgende områder:

 • Support meldes inn på avtalte kanaler pr. epost eller telefonlinje.
 • Å ikke installere tredjeparts programvare / plugins som ikke er godkjent av Digipos
 • Gjennomført brukeropplæring av alle som bruker løsningen
 • Ha organisasjonsnummer og/eller kundenavn ved henvendelser på support.

 

Særskilte vilkår

Digipos AS skal utvikle og drifte kundens nettside eller nettbutikk. Løsningen skal kun benyttes til kundens interne bruk og ikke til former forvideresalg, med mindre annet er avtalt. Tjenesten kan inneholde vedlikehold på domene, webhotell, nettsider og nettbutikk. Kunden forplikter seg til kun å bruke Digipos som webleverandør under avtaleperioden.

 

Digipos AS kan ikke holdes på noen form ansvarlig eller juridisk ansvarlig for elementer som skjer hos 3. parts leverandører eller internt, som påvirker nedetid eller økonomiske tap av noen forstand. Digipos AS kan heller ikke i den forstand stilles økonomisk ansvarlig for påløpende kostnader dette medfører på noe vis hos kunde eller hos kundens 3. parter.

Avtalens oppstart

Digipos tjenester kan inneholde utstyr, lisenser og arbeid. Når installasjonsdato er avtalt med kunde, vil Digipos iverksette innkjøp av det som er nødvendig for tjenestens innhold. Fakturering av avtalen vil derfor starte seneste en måned etter den avtalte dagen for installasjon, med mindre forsinkelsen skyldes forhold fra Digipos sin side.

 Forutsetninger hos kunde for installasjon og leveranse

 • Kunde må ha aktivt nettverksuttak i nærheten av der utstyret ønskes plassert.
 • Kunde må ha aktiv internettforbindelse ved installasjonsdag.
 • Kunde må ha aktivt strømuttak i nærheten av der utstyres ønskes plassert.
 • Regnskapsoppsett må være Digipos i hende minimum 1 uke før avtalt leveranse.
 • Varelister/ importlister må være Digipos i hende minimum 1 uke før avtalt leveranse.

Vilkår service & support

Supportavtalen omfatter hjelp og bistand i forbindelse med problemer og veiledning i levert POS tjeneste. Tjenesten driftes med telefonsupport og fjernsupport, men det kan også bestilles ekstra teknisk support på kundens lokasjoner.

Åpningstider og kontaktinfo:
Det leveres førstelinjesupport mandag til fredag 08:00 til 20:00 og lørdag fra 10:00 til 18:00. Alle andre henvendelser leveres i vanlig kontortid mandag til fredag 08:00 til 16:00.

Riktige kanaler for å kontakte support:

Responstid:
Responstid for alle våre tjenester er innen 8 arbeidstimer (Man-Fre) etter at supportsak er innmeldt til riktige kanaler hos Digipos. Se punkt for åpningstider og kontaktinfo.

Backup tjeneste:
Inkludert i tjenesten tas det automatisk backup av dine data i programvaren PCKasse etter hvert dagsoppgjør. Data lagres trygt på våre servere med rennundans på ulike lokasjoner.

SWAP på maskinvare:
På maskinvare fra Digipos leveres det en SWAP tjeneste som et tillegg til den generelle garantiordningen. SWAP & Garantiordning følger avtalens levetid ved en leieavtale og ved leasing hos 3. part eller kjøp av utstyr, er garantiordningen 5 år fra 1. utstedt faktura.

SWAP avtalen sikrer deg erstatningsutstyr klar til ekspressforsendelse i løpet av neste arbeidshverdag, dersom noe skulle gå i stykker. Utstyret kobles opp av deg og du får hjelp via fjernstyring til gjenoppretting av systemet og opplasting av seneste backup. Dette sikrer deg som bedriftseier minimal nedetid på tjenesten.

Utvidet SWAP og support:

Med tilleggsopsjonen på utvidet SWAP og support, gir vi deg enda bedre forutsetninger for maksimal oppetid. Skulle uhellet være ute inkluderer tjenesten at vi også setter opp erstatningsutstyret kostnadsfritt på din lokasjon fysisk.

Tjenester / produkter som omfattes av supportavtale:

 • PCKasse programvare
 • Tilhørende programvare levert og avtalt med Digipos.
 • Backup-løsning levert av Digipos.
 • Maskinvare levert av Digipos.
 • Digipos EHF portal 
 • Digipos skydriftstjenester
 • Digipos VPN tjenester 

Tjenester / produkter som IKKE omfattes av supportavtale:

 • Regnskapsrelatert arbeid og bistand.
 • Nettverksrelatert arbeid og bistand.
 • Installasjon av tilleggs maskinvare.
 • Installasjon av tilleggs programvare.
 • Support for hardware og software som ikke er levert av Digipos.
 • Jobb / endringsarbeid av kundens varelinjer / kundelinjer.
 • Import av kunde og eller varelister i etterkant av leveranse og oppstart.

Kundens forpliktelser

Når utstyret eies / leies av Digipos, forplikter kunden seg til å holde utstyret oppdatert og gjennomføre normalt vedlikehold/oppdateringer. Eies utstyret av finansieringsselskap forholder kunden seg til selskapets betingelser. Digipos krever at kunden holder systemet og eget personale oppdatert på følgende områder:

 • Support meldes inn på avtalte kanaler. (Se åpningstider og kontaktinfo)
 • Å ikke installere tredjeparts programvare som ikke er godkjent av Digipos
 • Gjennomført brukeropplæring av alle som bruker løsningen
 • Ha organisasjonsnummer og/eller kundenavn ved henvendelser på support.
 •  Kunden er ansvarlig for å fremskaffe nødvendig informasjon fra regnskapsfører for integrasjon med regnskap. Eventuelle kostnader knyttet til dette er et forhold mellom kunden og regnskapsfører.

Forsikring av utstyr

Når utstyret eies av Digipos AS, kan det velges fritt om man ønsker å forsikre utstyret hos annen forsikringsleverandør eller direkte hos Digipos.

Forsikring av utstyret igjennom Digipos koster fast 99,- pr. avtale og dekker brann, tyveri, innbrudd og vannskader.

Særskilte vilkår

Digipos AS kan ikke holdes på noen form ansvarlig eller juridisk ansvarlig for elementer som skjer hos 3. parts leverandører eller internt, som påvirker nedetid eller økonomiske tap av noen forstand. Digipos AS kan heller ikke i den forstand stilles økonomisk ansvarlig for påløpende kostnader dette medfører på noe vis hos kunde eller hos kundens 3. parter.

Når utstyret eies av Digipos, disponerer kunden dette gjennom betaling av et månedlig beløp for tjenesten, kaldt for en leieavtale. Utstyret med tilbehør kan ikke videre utleies, selges eller pantsettes av kunde.

Utstyret skal ved avsluttet kontrakt leveres tilbake til Digipos i fungerende og i normal tilstand, som for utstyr med tilsvarende brukslengde. Ved avvik fra dette vil Digipos ha rett til å fakturere kunden for utgifter som påløper for å bringe utstyret tilbake til normal tilstand.

Ved opphør av avtale forplikter kunde seg til å tilbakelevere utstyr til Digipos innen 14 dager fra oppsigelsestidspunkt. Feiles det i å tilbakelevere utstyret innen tidsfrist, vil kunde faktureres for erstatning av utstyret.

Eies utstyret av finansieringsselskap, gjelder finansieringsselskapets vilkår.

Fordeler / innhold Digipos frakttjeneste:

 • Lynrask ordrebehandling med vår EDI-løsning.
 • Fremforhandlede priser på forsendelser med Postnord, Bring, TNT & DHL.
 • Gratis opphenting av dine varer ved bruk av Postnord.
 • Support og dialog på fraktelementer med Digipos direkte.

Avtalens vilkår

Ved henteavtale:
Alle bestillinger gjort gjennom vår fraktløsning, gir muligheter for henting av varer fra deres butikk eller lager fra Postnord. Opphenting gjennomføres etter Postnord’s henterutiner for ditt geografiske område eller etter inngått avtale

Priser:

Digipos har forhandlet frem gode rabatter basert på våre kunders totalvolum. Prisen på forsendelsen blir fakturert inkludert avgifter og rabatter. Det foreligger ingen faste kostnader for denne tjenesten.

Retningslinjer:

Det er Digipos som er kontaktpunkt ved eventuelle forhold knyttet til forsendelsene, og alle henvendelser skal rettes til Digipos support på avtalte kanaler. Digipos vil igjen ha kontakt med fraktleverandør i tilknytning til saken. Digipos er ikke part i reklamasjoner og erstatningssaker. All reklamasjon må gjøres uten ugrunnet opphold, og kan ikke gjøres etter 1 år. Reklamasjon gjøres direkte på transportørens side.

Forsendelser følger den brukte fraktekspeditørs sine til enhver tid gjeldende vilkår. Sjekk ekspeditørens hjemmeside for å holde deg oppdatert eller se i EDI system.

* Prisene i vilkårene er veiledende før rabatter. Prisen på forsendelsen inkludert avgifter og rabatt, kommer frem ved faktura. Andre avgifter og gebyrer kan tilkomme i h.h.t vilkårene. Det kan tilkomme forsinkelser på henting av varer som skyldes perioder med uventet høyt volum hos fraktleverandøren.

Kundens forpliktelser

Ved benyttelse av Digipos frakttjeneste forplikter kunden seg til å holde seg orientert om og etterfølge de til enhver tid gjeldene vilkår fra Digipos, Fraktekspeditørs og evt. andre tilhørende programmer.

Kundens forpliktelser

Kunde forplikter seg til å ta aktivt eierskap til tjenesten for digital markedsføring, for at Digipos skal ha forutsetninger til å levere tjenesten som lovet.
Med dette menes det at man:

 • Orienterer seg om ukentlige tilsendte rapporter og anbefalninger.
 • Besvare eventuelle dialoger med din markedsfører.
 • Deltar og tilrettelegger for å gjennomføre månedlige møter, som det inviteres til via epost eller pr. telefon.
 • Selv ansvarlig for at betalingsmetoder på annonseringsplattformer er oppdatert og fungerende.
 • Ha minimum 5 000,- pr. mnd. tilgjengelig til annonseringskostnader.
 • Benytter riktige supportkanaler ved spørsmål og ønsker utover avtalens oppfølgningsrutiner.
 • Ha kontroll / Juridisk eierskap til facebookside, facebook annonsekonto, businessmanager og instagramkonto ved ønske om å annonsere her. Om man ikke har kontroll på sine kontoer, vil Arbeid / hjelp tilknyttet evt. ervervelse av kontoer ikke dekkes av markedsavtale.
 • Ved ønske om tilbakebetaling av prøveperiode på 3 måneder, må Digipos orienteres skriftlig om dette, før endte 3 måneder.

Digipos forpliktelser

Gjennomføre ukentlige rapporteringer og oppgaver.

 • Gjennomgå / analysere markedsrapporter for gjeldene uke.
 • Rapportere til kunde om evt. anbefalninger skriftlig ut ifra rapport, om det er aktuelt.
 • Evt. iverksette tiltak utifra anbefalninger og rapporter etter aksept fra kunde.
 • Gjennomføre teknisk helsesjekk av kjøpsprosessen.

Gjennomføre månedlige rapporteringer og oppgaver.

 • Initiere / avtale tid for å gjennomføre møter  etter avtale.
 • Gjennomføre møter for å gjennomgå status og planlegge kommende periode.
 • Utføre oppgaver man ble enige om etter møtet. Digipos dokumenterer oppgaver.

Disse vilkår gjelder vår standard Markedsføringsavtale. Våre forpliktelser og oppgaver kan avvike fra dette, ved at kunden eksempelvis inngår en utvidet oppfølgningspakke.

Avtalens generelle vilkår

Annonseringskostnader / transaksjoner

Transparens er viktig i våre dialoger og avtaler, derfor benytter vi oss alltid av kundens bankkontoer / betalingskort på alle plattformene Digipos kjører kampanjer for deg på. Dette gir deg som kunde en unik innsikt i hva verdier Digipos som partner faktisk skaffer deg til enhver tid.

Digipos AS kan ikke holdes på noen form ansvarlig eller juridisk ansvarlig for elementer som skjer hos 3. parts leverandører eller internt, som påvirker nedetid eller økonomiske tap av noen forstand. Digipos AS kan heller ikke i den forstand stilles økonomisk ansvarlig for påløpende kostnader dette medfører på noe vis hos kunde eller hos kundens 3. parter.

Eierskap strategier og annonser

Kampanjene og annonsene som Digipos lager for deg, ligger i eierskap 100% hos Digipos AS og ingen flere parter.Ved brudd på avtaleforhold eller avvikling av tjenesten fra Digipos, forbeholder vi oss eierskap til disse elementene, om ikke annet er avtalt. Kunden kan velge selv å kjøpe ut eierskapsrett til annonser og strategier, for en engangssum som tilsvarer 5x sum av månedlig markedsføringsavtale

Supportkanaler og oppetid

Når man driver med aktiv digital markedsføring, kan det dukke opp både spørsmål og ideer underveis. For dette har vi etablert ryddige og gode supportkaneler for å hjelpe deg best mulig underveis. Du kan nå oss på følgende måter og under følgende tidspunkter.

Åpningstid: Alle hverdager mellom 08:00 og 16:00

Kontakt epost: [email protected]

Kontakt Telefon: +47 415 50 030 inntast markedsføring.

NB.: Ved ferieavvikling i Juli måned, vil digitale og/eller fysiske møter utgå.
Annonseringer og rapporteringer vil gå som normalt ukentlig og det vil ikke reduseres kostnader i avtalen pga. dette.

 

 

 Vilkår service & support

Supportavtalen omfatter hjelp og bistand i forbindelse med problemer og veiledning i levert integrasjonstjeneste. Tjenesten driftes med fjernsupport.

Åpningstider:
Det leveres supporttjeneste mandag til fredag mellom 08:00 til 16:00.

Responstid:
Responstid for alle våre tjenester er innen 8 arbeidstimer (Man-Fre) etter at supportsak er innmeldt til riktige kanaler hos Digipos.

Tjenester / produkter som IKKE omfattes av supportavtale:
Service og support inkluderer ikke bistand til feilsøking, oppsett, opplæring eller annet i systemene Syncit flytter data imellom slik som nettbutikk og POS / logistikk system. Dette kan bestilles separat etter gjeldene og fakturerbare timesatser.

 

Erstatning og ansvar

Syncit / Digipos AS holdes ikke ansvarlig for tap av data som overføres gjennom våre API-løsninger. Data oppbevares hos kundens driftsleverandør og Syncit som kun en overføringstjeneste, har derfor ingen ansvar for lagring av data med mindre nettbutikk også ligger hos Digipos. Syncit / Digipos AS holdes ikke erstatningspliktige for tap av data i form av nedetid eller andre faktorer. Syncit / Digipos AS kan heller ikke holdes økonomisk erstatningspliktige i noen form for situasjon.

sist oppdatert 10.10.2023