fbpx
Driftsvilkår

for alle våre tjenester

Ved å velge Digipos som din kommende samarbeidspartner på nett, får man ikke bare levert en profesjonelt fungerende plattform, men også et helt komplett handelssystem på nett. En partner for alle forretningsprosesser & tjenester man måtte trenge for å jobbe mer lønnsomt og effektivt. 

 For å sikre at alle disse elementene både fungerer og spiller på lag, trenger man en god  support & driftsavtale. Slik at du som bedriftseier slipper å forholde deg til flere parter og kan ha fokus på de tingene DU er god på.

 I driftsavtalen kan vi garantere hosting av din plattform og på optimaliserte servere for din wordpress / woocommerce plattform. Vi håndterer også domenet for deg, sørger for førsteklasses sikkerhetsrutiner og backup for deg. Digipos har valgt å legge all kvalitet og sikkerhet i våre egne hender, det er tross alt de vi stoler mest på.

 I Digipos driftsavtale for nettside & nettbutikkplattformer inkluderes det:

 • Serverdrift og webhotell på optimaliserte wordpress / woocommerce servere
 • Gode sikkerhets og backuprutiner er ivaretatt.
 • Opp til 10GB lagringskapasitet på server.
  ved overstigning av maks lagringsplass, vil lagringskapasiteten automatisk utvides til 30GB uten forvarsel, med en ekstra kostnad på 200,- pr. mnd. eks. moms.
 • Oppdatering av alle nødvendige oppdateringer for dine plugins og din plattform.
 • Kontinuerlig optimalisering av hastighet.
 • Support for tekniske feilsituasjoner.
 • Support for anbefalt EDI system.
 • Support for Digipos fraktavtale.
 • Bistand til tekniske og visuelle oppdateringer inntil 1 time pr. innsendte oppdrag.

 Avtalens oppstart

Digipos tjenester kan inneholde både lisenser, avtaler og arbeid. Når lanseringsdato er avtalt med kunde, vil Digipos iverksette det som er nødvendig for tjenestens innhold. Fakturering av avtalen vil derfor starte seneste en måned etter den avtale dagen for lansering, med mindre forsinkelsen skyldes forhold fra Digipos sin side.

 Vilkår service & support

Support & serviceavtalen omfatter hjelp og bistand i forbindelse med problemer og veiledning i levert E-Handels tjeneste. Tjenesten driftes med telefonsupport og fjernsupport på avtalte kanaler.

Åpningstider:
Det leveres supporttjeneste mandag til fredag mellom 08:00 til 16:00 utenom helligdager.

Responstid:
Responstid for alle våre tjenester er innen 8 arbeidstimer (Man-Fre) etter at supportsak er innmeldt til avtalte kanaler til Digipos.

Backup tjeneste:
Inkludert i tjenesten tas det automatisk backup av dine data i våre benyttede servermiljø, med rennundans for å ivareta dine data sikkert.

Tjenester / produkter som IKKE omfattes av supportavtale:

 • Regnskapsrelatert arbeid og bistand.
 • Support for hardware og software som ikke er levert av Digipos.
 • Jobb / endringsarbeid av kundens vare eller kundedata.
 • Endring og/eller opprydningsarbeid på visuelle eller tekniske elementer av typen feil, som enten kunde eller annen 3. part har stått for selv.
 • Import av kunde og eller varelister i etterkant av leveranse og oppstart.

Kundens forpliktelser
Digipos krever at kunden holder systemet og eget personale oppdatert på følgende områder:

 • Support meldes inn på avtalte kanaler pr. epost eller telefonlinje.
 • Å ikke installere tredjeparts programvare / plugins som ikke er godkjent av Digipos
 • Gjennomført brukeropplæring av alle som bruker løsningen
 • Ha organisasjonsnummer og/eller kundenavn ved henvendelser på support.

 

 Særskilte vilkår

Digipos AS skal utvikle og drifte kundens nettside eller nettbutikk. Løsningen skal kun benyttes til kundens interne bruk og ikke til former forvideresalg, med mindre annet er avtalt. Tjenesten kan inneholde vedlikehold på domene, webhotell, nettsider og nettbutikk. Kunden forplikter seg til kun å bruke Digipos som webleverandør under avtaleperioden.

Digipos AS kan ikke holdes på noen form ansvarlig eller juridisk ansvarlig for elementer som skjer hos 3. parts leverandører eller internt, som påvirker nedetid eller økonomiske tap av noen forstand. Digipos AS kan heller ikke i den forstand stilles økonomisk ansvarlig for påløpende kostnader dette medfører på noe vis hos kunde eller hos kundens 3. parter.

POS (Point Of Sales) er en total handelssystemavtale fra Digipos, som leverer etter forventningene man kan ha til en moderne kasse, logistikk og butikkdatasystem. Løsningen tilpasses etter innledende dialoger dine behov for å jobbe mer lønnsomt, få bedre kontroll og en litt bedre arbeidshverdag.

Avtalens oppstart

Digipos tjenester kan inneholde utstyr, lisenser og arbeid. Når installasjonsdato er avtalt med kunde, vil Digipos iverksette innkjøp av det som er nødvendig for tjenestens innhold. Fakturering av avtalen vil derfor starte seneste en måned etter den avtale dagen for installasjon, med mindre forsinkelsen skyldes forhold fra Digipos sin side.

 Forutsetninger for installasjon og leveranse

 • Kunde må ha aktivt nettverksuttak i nærheten av der utstyret ønskes plassert.
 • Kunde må ha aktivt strømuttak i nærheten av der utstyres ønskes plassert.
 • Regnskapsoppsett må være Digipos i hende minimum 1 uke før avtalt leveranse.
 • Varelister/ importlister må være Digipos i hende minimum 1 uke før avtalt leveranse.

Vilkår service & support

Supportavtalen omfatter hjelp og bistand i forbindelse med problemer og veiledning i levert POS tjeneste. Tjenesten driftes med telefonsupport og fjernsupport, men det kan også bestilles ekstra teknisk support på kundens lokasjoner.

Åpningstider:
Det leveres førstelinjesupport mandag til fredag 08:00 til 20:00 og lørdag fra 10:00 til 18:00. Alle andre henvendelser leveres i vanlig kontortid mandag til fredag 08:00 til 16:00.

Responstid:
Responstid for alle våre tjenester er innen 8 arbeidstimer (Man-Fre) etter at supportsak er innmeldt til riktige kanaler hos Digipos.

Backup tjeneste:
Inkludert i tjenesten tas det automatisk backup av dine data i programvaren PCKasse etter hvert dagsoppgjør. Data lagres trygt på våre servere med rennundans på ulike lokasjonser. 

SWAP på maskinvare:
På maskinvare fra Digipos leveres det en SWAP tjeneste som et tillegg til den generelle garantiordningen. SWAP & Garantiordning følger avtalens levetid hos Digipos eller 3. parts finansiell avtale.

SWAP avtalen sikrer deg erstatningsutstyr tilsendt innen neste arbeidshverdag dersom noe skulle gå i stykker. Utstyret kobles opp av deg og du får hjelp via fjernstyring til gjenoppretting av systemet, opplasting av seneste backup. Dette sikrer deg som bedriftseier minimal nedetid på tjenesten.

Utvidet SWAP og support:

Med tilleggsopsjonen på utvidet SWAP og support, gir vi deg enda bedre forutsetninger for maksimal oppetid. Vi overvåker din maskinvare daglig, slik at vi ofte kan avverge feilsituasjoner før de oppstår. Skulle uhellet allikevel være ute inkluderer tjenesten at vi også setter opp erstatningsutstyret kostnadsfritt på din lokasjon. Vi holder også dine sikkerhetsfunksjoner fra Windows også oppdatert.

 Tjenester / produkter som omfattes av supportavtale:

 • PCKasse programvare
 • Tilhørende programvare levert og avtalt med Digipos.
 • Backup-løsning levert av Digipos.
 • Maskinvare levert av Digipos.

Tjenester / produkter som IKKE omfattes av supportavtale:

 • Regnskapsrelatert arbeid og bistand.
 • Installasjon av tilleggs maskinvare.
 • Installasjon av tilleggs programvare.
 • Support for hardware og software som ikke er levert av Digipos.
 • Jobb / endringsarbeid av kundens varelinjer / kundelinjer.
 • Import av kunde og eller varelister i etterkant av leveranse og oppstart.

 Kundens forpliktelser

Når utstyret eies / leies av Digipos, forplikter kunden seg til å holde utstyret oppdatert og gjennomføre normalt vedlikehold/oppdateringer. Eies utstyret av finansieringsselskap forholder kunden seg til selskapets betingelser. Digipos krever at kunden holder systemet og eget personale oppdatert på følgende områder:

 • Support meldes inn på avtalte kanaler.
 • Å ikke installere tredjeparts programvare som ikke er godkjent av Digipos
 • Gjennomført brukeropplæring av alle som bruker løsningen
 • Ha organisasjonsnummer og/eller kundenavn ved henvendelser på support.
 •  Kunden er ansvarlig for å fremskaffe nødvendig informasjon fra regnskapsfører for integrasjon med regnskap. Eventuelle kostnader knyttet til dette er et forhold mellom kunden og regnskapsfører.

 Forsikring av utstyr

Når utstyret eies av Digipos AS, kan det velges fritt om man ønsker å forsikre utstyret sitt hos dagens leverandør av forsikringer eller hos Digipos.

Forsikring av utstyret igjennom Digipos koster fast 99,- pr. avtale og dekker brann, tyveri, innbrudd og vannskader.

 

Særskilte vilkår

Når utstyret eies av Digipos, disponerer kunden dette gjennom betaling av et månedlig beløp for tjenesten. Utstyret med tilbehør kan ikke videre utleies, selges eller pantsettes av kunde. Utstyret skal ved avsluttet kontrakt leveres tilbake til Digipos i fungerende og i normal tilstand, som for utstyr med tilsvarende brukslengde.

 

Ved avvik fra dette vil Digipos ha rett til å fakturere kunden for utgifter som påløper for å bringe utstyret tilbake til normal tilstand. Ved nyanskaffelser av utstyr forplikter kunden seg til kun å benytte seg av Digipos som leverandør i avtaleperioden. Eies utstyret av finansieringsselskap, gjelder finansieringsselskapets vilkår.

Digipos fraktavtale er en tid & pengebesparende tjeneste, hvor vi går i bresjen for å skaffe deg gode forsendelsespriser og gode arbeidsrutiner. Digipos har inngått en avtale med flere ekspeditører for forsendelser innlands. 

 Fordeler / innhold Digipos frakttjeneste:

 • Lynrask ordrebehandling med vår EDI-løsning.
 • Fremforhandlede priser på forsendelser med Postnord, Bring, TNT & DHL.
 • Gratis opphenting av dine varer ved bruk av Postnord.
 • Support og dialog på fraktelementer med Digipos direkte. 

 Avtalens vilkår

Gratis henteavtale:
Alle bestillinger gjort gjennom vår fraktløsning, gir gratis henting av varer fra deres butikk eller lager. Løsningen har i utgangspunktet ingen kostnad utover selve fraktprisen. Bestillinger gjort før klokken 11:00 blir hentet samme dag. NB. Gjelder kun Postnord.

 Priser:

Digipos har forhandlet frem gode rabatter basert på våre kunders totalvolum. Prisen på forsendelsen blir fakturert inkludert avgifter og rabatter. Det foreligger ingen faste kostnader for denne tjenesten.

 Retningslinjer:

Det er Digipos som er kontaktpunkt ved eventuelle forhold knyttet til forsendelsene, og alle henvendelser skal rettes til Digipos support på avtalte kanaler. Digipos vil igjen ha kontakt med fraktleverandør i tilknytning til saken. Digipos er ikke part i reklamasjoner og erstatningssaker. All reklamasjon må gjøres uten ugrunnet opphold, og kan ikke gjøres etter 1 år. Reklamasjon gjøres direkte på transportørens side.

Forsendelser følger den brukte fraktekspeditørs sine til enhver tid gjeldende vilkår. Sjekk ekspeditørens hjemmeside for å holde deg oppdatert eller se i EDI system.

* Prisene i vilkårene er veiledende før rabatter. Prisen på forsendelsen inkludert avgifter og rabatt, kommer frem ved faktura. Andre avgifter og gebyrer kan tilkomme i h.h.t vilkårene. Det kan tilkomme forsinkelser på henting av varer som skyldes perioder med uventet høyt volum hos fraktleverandøren.

 Kundens forpliktelser

Ved benyttelse av Digipos frakttjeneste forplikter kunden seg til å holde seg orientert om og etterfølge de til enhver tid gjeldene vilkår fra Digipos, Fraktekspeditørs og evt. andre tilhørende programmer.

Digipos er opptatt av at våre kunder oppnår sine mål med investeringen i en nettbutikkplattform. En av nøklene til en slik suksess, er finne de riktige og potensielt handlende kundene igjennom plattforimer som Google og sosiale medier. Med Digipos markedsføringsavtale veileder vi deg nettopp igjennom denne litt kompliserte jungelen igjennom lønnsomme, transparente og strategiske former.

Digipos forstår også at markedsføringshjelp fra en tredjepart, kan virke både fordyrende og usikkert med tanke på hva man får igjen og hva man må få igjen. Ikke alltid møter disse to kravene hverandre da det er mange faktorer som spiller inn som budsjett, produkter, konkurranse mm. Derfor kan økonomisk risikofritt teste ut vår kompetanse et helt kvartal, er du ikke fornøyd? Nei da får du pengene brukt på vår kompetanse igjen, ingen spørsmål spurt.

Kundens forpliktelser

Kunde forplikter seg til å ta aktivt eierskap til tjenesten vår for digital markedsføring.
Med dette menes det at man:

 • Orienterer seg om ukentlige rapporter og dialog tilsendt i forbindelse med avtale.
 • Besvarer eventuelle dialoger med din markedsfører
 • Deltar / melder deg på månedlige møter som blir orientert om per epost eller pr. telefon.
 • Ved ønske om tilbakebetaling av prøveperiode på 3 måneder, orienterer Digipos om dette skriftlig før endte 3 måneder.

Avtalens vilkår

Transparens er viktig i våre dialoger og avtaler, derfor benytter vi oss alltid av kundens bankkontoer på alle plattformene Digipos kjører kampanjer for deg på. Dette gir deg som kunde en unik innsikt i hva verdier Digipos som partner faktisk skaffer deg til enhver tid.

Kampanjene og annonsene som Digipos lager for deg som kunde, ligger i eierskap 100% hos Digipos AS og ingen flere parter.

Ved brudd på avtaleforhold eller avvikling av tjenesten fra Digipos, forbeholder vi oss eierskap til disse elementene, om ikke annet er avtalt. Kunden kan velge selv å kjøpte ut eierskapsrett til annonser og strategier, for en engangssum som tilsvarer 5x sum av månedlig markedsføringsavtale.

Digipos leverer også sømløse og smidige integrasjoner mellom ulike plattformer som PCKasse, Frontsystems, Woocomerce, Miinto, Zalando mm. Dette gjøres igjennom vårt eget system og egen plattform www.syncit.no. Syncit er en integrasjonsplattform som fungerer som en ‘’HUB’ i midten, som gjør vedlikehold, oppdatering og utvikling til en lek. Med dette utfordrer vi dagens leverandører på pris og løsning, det skal ikke koste skjorta å jobbe effektivt fra et og samme sted.

 

Vilkår service & support

Supportavtalen omfatter hjelp og bistand i forbindelse med problemer og veiledning i levert integrasjonstjeneste. Tjenesten driftes med fjernsupport.

Åpningstider:
Det leveres supporttjeneste mandag til fredag mellom 08:00 til 16:00.

Responstid:
Responstid for alle våre tjenester er innen 8 arbeidstimer (Man-Fre) etter at supportsak er innmeldt til riktige kanaler hos Digipos.

Tjenester / produkter som IKKE omfattes av supportavtale:
Service og support inkluderer ikke bistand til feilsøking, oppsett, opplæring eller annet i systemene Syncit flytter data imellom slik som nettbutikk og POS / logistikk system. Dette kan bestilles separat etter gjeldene og fakturerbare timesatser.

 

Erstatning og ansvar

Syncit / Digipos AS holdes ikke ansvarlig for tap av data som overføres gjennom våre API-løsninger. Data oppbevares hos kundens driftsleverandør og Syncit som kun en overføringstjeneste, har derfor ingen ansvar for lagring av data med mindre nettbutikk også ligger hos Digipos. Syncit / Digipos AS holdes ikke erstatningspliktige for tap av data i form av nedetid eller andre faktorer. Syncit / Digipos AS kan heller ikke holdes økonomisk erstatningspliktige i noen form for situasjon.

sist oppdatert 09.02.2023

Loading...